Zpět

Je komplexní

Stolní tenis toho kromě zábavy nabízí mnohem víc. Rozvíjí fyzické i psychické schopnosti. Pro dítě může být velkou pomocí k lepší koordinaci mysli a pohybu.

Hraním stolního tenisu si vaše dítě rozvine lepší prostorové vnímání, psychomotorické dovednosti, reflexy, balanc. Naučí se koncentraci a strategii, která je v ping-pongu hodně důležitá.

Zdraví

Dokazuje to i studie čtyř španělských vědců z roku 2021. Ta porovnávala děti hrající stolní tenis a fyzicky aktivní děti, co ho nehrají. A výsledek? Mladí ping-pongáři zaznamenali kvalitnější růst kostí a lepší fyzičku.

Mysl

Stolní tenis je velice rychlý sport. Kromě reflexů dítě cvičí i mozek. Ten totiž musí v krátkém čase okamžitě vyhodnocovat situace, plánovat další úder, strategii a zároveň neztratit oči z míčku. A to všechno během desetin vteřiny.

Lubomír Jančařík
“Stolní tenis je všestranný Rozvíjí rychlost, cit, reflex, vytrvalost a sílu”
Lubomír Jančařík

Další důvody